شدت حادثه و تعداد كشتگان در این نبرد عظیم، چنان زیاد است كه در مكاشفه یوحنا از آن به عنوان ضیافت خداوند براى پرندگان یاد مى شود: «و دیدم فرشته اى را در آفتاب ایستاده كه به آواز بلند تمامى مرغانى را كه در آسمان پرواز مى كنند ندا كرده، مى گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جباران و گوشت اسبان و سواران آن ها و گوشت همگان را چه آزاد، چه غلام و چه صغیر و چه كبیر.(مكاشفه یوحنا، باب 19: 17ـ18)»
این روایات عهد عتیق و انجیل، شباهت بسیارى با واقعه و نبرد قرقیسیا در روایات شیعى دارد. براى مثال، از امام صادق(ع) در همین زمینه نقل شده است: «همانا براى خداوند در قرقیسیا سفره اى است كه سروش آسمانى از آن خبر مى دهد، پس ندا مى دهد اى پرندگان و اى درندگان زمین! براى سیر گشتن ازگوشت ستمكاران شتاب كنید.» امام باقر(ع) نیز ضمن تأكید بر شدت واقعه مى فرمایند:
«همانا واقعه اى براى فرزندان عباس و مروانى در قرقیسیا روى خواهد داد كه نوجوان را پیر مى كند و خداوند هرگونه یارى را از آنان دریغ داشته، به پرندگان آسمان و درندگان زمین الهام مى كند تا از گوشت ستمگران سیر شوند.»
براساس تحلیل هاى معتقدان نبرد آخرالزمان، جمعیت جهان طى وقایع و حوادث ظهور از بین خواهند رفت. «خداوند مى گوید: "در تمامى زمین دو حصه منقطع شده، خواهند مُرد و حصه سوم در آن باقى خواهد ماند و حصه سوم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم گذاشت و مثل مصفا ساختن طلا ایشان را مصفا خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند و من ایشان را اجابت نموده، خواهم گفت: ایشان قوم من هستند و ایشان خواهند گفت كه یهوه خداى ما مى باشد."(زكریا، باب 13: 8ـ9) این نگاه نیز با روایات اسلامى مطابقت دارد;
چرا كه از امیرمؤمنان(ع) در این باره نقل شده است: « مهدى زمانى خروج خواهد نمود كه31 كشته مى شوند، 31 مى میرند و31 باقى مى مانند. روایتى دیگر از امام صادق(ع)نیز بر همین مضامین تأكید دارد.
مجموع این روایات توراتى و انجیلى، دستاویزى قابل اعتنا به دست هزاره گرایان مسیحى و پیروان تندرو مشیت الهى داده است. البته، لازم به یادآورى است كه پیروان این نظریه حتى به متحدان یهودى خود نیز رحم نمى كنند و ضمن آن كه معتقدند میلیون ها نفر از یهودیان در این جنگ كشته مى شوند. آینده عده باقى مانده را نیز چنین ترسیم مى كنند: «پس از نبردهاى مجدون، تنها صد و چهل و چهار هزار نفر یهودى زنده خواهند ماند;
و همه آنان اعم از مرد، زن و كودك، در برابر مسیح سجده خواهند كرد و به عنوان مسیحیان نوآیین، خود به تبلیغ كلام مسیح خواهند پرداخت. » با وجود اصرار معتقدان به نبرد آخرالزمان بر واژه هاى مجدون، این كلمه تنها یك بار در انجیل مطرح شده است.
با این حال، این تفسیر جنگ طلبانه در جوامع مسیحى به شدت بازتاب یافته است، به گونه اى كه در سال 1985 م. این گونه تفسیرها، كه در قالب برنامه هاى تلویزیونى ارائه مى شد، تنها در امریكا حدود شصت میلیون مخاطب را به خود جذب نموده بود. همچنین فروش كتاب، «مرحوم سیاره بزرگ زمین» كه در همین رابطه نوشته شده بود، به مرز هجده میلیون نسخه رسید و در سراسر دهه هفتاد پرفروش ترین كتاب پس از انجیل به شمار مى رفت.
هم اكنون امریكاییان به بیش از هزار و چهارصد ایستگاه رادیویى، كه برنامه هاى مذهبى پخش مى كنند، گوش فرا مى دهند و هشتاد هزار كشیش بنیادگراى پروتستان روزانه از چهارصد ایستگاه رادیویى به تبلیغ مرام و مكتب خویش مى پردازند. اكثریت آن ها را هواخواهان مشیت الهى (نبرد پیروزمند مسیحیان در آخرالزمان) تشكیل مى دهند. این مبلغان جنگ، كه بیش تر درباره حمایت خداوند از مسیحیان و عظمت و آینده درخشان ایشان سخن مى گویند، با استفاده از شبكه هاى تلویزیونى خویش هم اكنون حدود شصت كشور را تحت پوشش برنامه هاى خود قرار داده اند.

ادامه دارد...

نوشته شده در تاریخ جمعه چهارم اسفند 1391    | توسط: مشکان    |    | نظرات()