1-2 راوی داستان

راوی و شخصیت اصلی داستان، بیش از یک نفر نیست (علی بن فاضل مازندرانی) و کتاب های رجالی و معاصران او، نامی از وی به میان نیاورده و او را تایید نکرده اند. پس نمی توان به صحت روایت او اطمینان داشت. 

2. بررسی متن داستان
2-1 وجود تناقضات و تضادها 

در متن داستان، تضادهایی به چشم می خورد. در بخشی «سید شمس الدین» به راوی داستان می گوید: من نایب خاص امام هستم؛ ولی خودم آن حضرت را تاکنون ندیده ام (در حالی که در عصر غیبت کبری، امام نایب خاص ندارد)!. پدرم نیز آن جناب را ندیده ولی سخنش را شنیده است. اما جدم، هم خودش را دیده، هم حدیثش را شنیده است. 
با این حال خود او در جای دیگر می گوید: «من هر صبح جمعه برای زیارت امام به آن کوه می روم و خوب است تو هم بروی.» شیخ محمد راوی داستان هم گفته است: فقط سید شمس الدین و کسانی مانند وی می توانند خدمت امام زمان مشرف شوند» (تناقض). 

2-2 بیان نادرست احکام و عقاید

در این داستان دو نکته انحرافی و نادرست وجود دارد که هر دو مردود است:
الف. تحریف قرآن؛ که به اعتقاد شیعه و سنی قرآن مصون از تحریف است و این ادعا به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. 
ب. اباحه ی (نپرداختن) خمس؛ که به اتفاق فقیهان مردود است.

2-3 بیان محل زندگی امام زمان(عج)
 
این مطلب، خلاف بسیاری از روایاتی است که محل سکونت آن حضرت را مخفی و در شهرهای مختلف و (حتی در میان کوه ها) می داند. همین امر، منافی با حکمت و سرُ غیبت است؛ چون «پنهان زیستی» امام برای دفع خطرات احتمالی و مصون ماندن از دشمنان است و در 
صورت افشای محل زندگی، احتمال خطر باقی است.

2-4 وجود سیصد فرمانده و یار خاص

اگر داستان را بپذیریم، باید بگوییم که این سیصد نفر ( که منتظر ملحق شدن سیزده نفر دیگر هستند)، عمر طولانی دارند و مانند امام زندگی می کنند؛ در حالی که این مسئله هیچ مستندی ندارد و براساس روایات، آنان به طور ناگهانی از بسترهای خود غایب می شوند و به امام می پیوندند. 
برآیند مباحث گذشته، این است که داستان جزیره ی خضراء، اعتبار سندی و روایی ندارد و نمی تواند اثبات کند که آن جا محل سکونت امام زمان(عج) و فرزندان آن حضرت است یا این که او دارای همسر و فرزند است و ... حال بنا بر فرض این که علی بن فاضل مازندرانی، شخصی راستگو بوده و چنین جزیره ای را دیده است؛ «باید دید که آیا جزیره خضراء امری واقعی است یا نه و افرادی که او دیده است، چه کسانی اند؟» در پاسخ به طور خلاصه می توان گزینه های زیر را بیان کرد: 

ادامه دارد...

نوشته شده در تاریخ جمعه بیست و نهم دی 1391    | توسط: مشکان    |    | نظرات()