در روایات اشاره شده است که در عصر ظهور ما شاهد تغییرات فیزیکی در جهان نیز هستیم از جمله اینکه زمین بسیار پربار می شود.

 معادن و کنزها و گنج های مخفی زمین همه پیدا می شوند.

 از لحاظ آب و هوایی تغییراتی ایجاد می شود.

البته اصل این موضوع در آیات قرآن نیز مطرح شده است که می فرماید:«لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء» اگر همه با تقوا شوند ما برکات را از آسمان نازل می کنیم.

 این نشان می دهد که اگرمردم  تقوای الهی را رعایت کنند، بسیاری از امور دستخوش تغییر می شوند و پس از ظهور وقتی حضرت مردم را هدایت می کنند بالطبع آن اوضاع ظاهری دنیا نیز دستخوش تغییرات می شود .

به عنوان مثال امنیتی که در این دوران ایجاد می شود مثال زدنی است یا روایاتی که در رابطه با غنا و بی نیازی وجود دارد.

البته بخشی از این وضعیت متوجه توانمندی ها و توانایی های کارگزاران حضرت در اداره امور است.

نوشته شده در تاریخ جمعه دهم شهریور 1391    | توسط: مشکان    |    | نظرات()