علل پذیرفته شدن مدعیان

جهل، بی‌اطّلاعی، بی‌سوادی و خرافه گرایی

جهل، زمینه‌ساز تمام انحرافات و فسادهاست و همین افراد جاهل و گاه خرافه پسند هستند که با خرافه گرایی خود همیشه بازار رمال‌ها، فال‌گیرها، کف‌بین‌ها و.... را داغ نگاه میدارند.

هم‌سویی ادعاها با هوا‌های نفسانی مریدان

اینکه یک مدعی قائل به آزادی جنسی و نوشیدن مسکرات باشد یا خمس و زکات را از جانب خود می‌بخشد یا حکم وجوب نماز و روزه را برمی‌دارد و از این دست تغییر در احکام الهی هم‌سو با امیال و هوا‌های عده‌ایست نه برای پیروی از مدعیان که برای یافتن راهی برای موجه نشان دادن هوا‌های نفسانی به آنان می‌گروند.

بحران‌های شخصی

آزمون، ابتلا و امتحان الهی برای همه انسان‌ها رخ می‌دهد و این طور نیست که به صرف ایمان آوردن به خدا انسان‌ها از عرصه امتحانات و ابتلائات رها شوند .حتی بنا بر برخی از آیات هر کدام از ما بنا بر مشیت الهی برای رشد، ارتقا و حرکت در مسیر کمال و ارتقا سالی یکی دوبار دچار فتنه می‌شویم. در این فتنه‌ها و ابتلائات راه‌های مختلفی مانند دعا، صبر و... توصیه شده که الزاماً همه آنها را دنبال نمی‌کنند و به جست‌وجوی راه‌های میان‌بر و متفاوت می‌گردند. بازار مدعیان را این دسته افراد خیلی خوب داغ می‌کنند.

ضعف محتوایی، شخصیتی و ... در تبلیغ مطالب دینی

امام هشتم(ع) فرمودند: «اگر مردم زیبایی‌های کلام ما را می‌فمیدند، قطعاً از ما تبعیت می‌کردند.» متأسفانه باید اعتراف کنیم تبلیغات دینی ما در تبیین جایگاه و فرهنگ تشیع و اسلام اصیل و انقلابی چه از حیث محتوا چه از حیث مجریان حقیقی و حقوقی ماجرا آن‌گونه که باید به انجام وظایف خود نپرداخته‌ایم.

ادامه دارد...

نوشته شده در تاریخ جمعه دوم تیر 1391    | توسط: مشکان    |    | نظرات()