تنها تمدنی که منجی و موعودش یک موجود زنده عینی است، شیعه است . تمدن های دیگر، منجی شان را قاب کرده اند، زده اند به سینه آسمان . یعنی موعود آنان یک موجود ذهنی است و در زندگی تجلی ندارد، برخلاف موعود منجی شیعه که کاملا عینی است . منتهی ما نیاز به مترجمانی داریم که این تجلی باطنی مذهب شیعه را بیاورد و وارد جامعه کند . در شیعه، دلیل حجیت اجماع را هم حضور معصوم می دانند . نقش حضور امام زمان (عج) در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز جدی است . میشل فوکو، کلر بریر و دیگران در این بحث ابتدا امام حسین (ع) و بعد امام زمان(عج) را مطرح می کنند و در کنفرانس تل آویو افرادی مثل برنارد لوئیس، مایکل ام . جی . جنشر، برونبرگ و مارتین کرامر بر این بحث خیلی تکیه می کنند . آنها در تحلیل انقلاب اسلامی، به «نگاه سرخ » شیعیان، یعنی عاشورا و «نگاه سبز» شان یعنی انتظار می رسند . جمله مشهوری دارند که: «اینها به اسم امام حسین (ع) قیام می کنند و به اسم امام زمان (عج) قیامشان را حفظ می کنند .» یعنی حضور امام (عج) برای ما در بطن سیاست و فقه ما یک حضور زنده و عینی است . اما شیعه در ترجمه معانی خودش به زبان روز مشکل دارد . ما برخلاف غربی ها این معنا و مفهوم را به زبان عامه و برهان عامه ترجمه نکرده ایم . ما نیاز به حکیم داریم . غرب قدرتش به بیانش است; نه محتوایش . ما خیلی چیزها را همیشه می بینیم; اما چون به دیدن عادت کرده ایم، دیگر به رمز و رازش پی نمی بریم . من وقتی بدانم چه دارم، حافظش هم هستم . مسلمین اگر نمی فهمند که سرمایه شان دارد به تاراج می رود، از بی عرضگی آنها نیست; نمی دانند چه دارند . ما می توانیم از ابزار آنها هم استفاده کنیم و امام زمان (عج) را مطرح کنیم .

برای غرب، مساله مذهب تشیع پس از ظهور صفویه در ایران و اوج گیری اهداف استعماری غرب نسبت به شرق و ایران جدی شد. منتها مساله مهدویت پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اینها مطرح شد . اینها وقتی با انقلاب اسلامی مواجه شدند، غافلگیر شدند . رئیس سازمان سیا این نکته را در سخنان خود گفته بود . از این جهت در فیلم «نوستر آداموس » که در سال 80 و 81 مطرح شد، خیلی خام با این مساله برخورد می کنند . در سال های اولیه انقلاب، مقالات، کتاب ها و فیلم های مختلفی در این باره ساخته شد; اما از دهه 90 سبک کار را عوض کردند . دیدند اگر بیایند امام زمان شیعیان را نفی کنند، به نحو دیگری اثباتش کرده اند; چون در جهان این حالت وجود دارد که چیزی را که غرب نفی کند، حتما یک ارزشی دارد . لذا در این دهه فیلم هایی مثل «صهیون» و «آمارگدون » و ... ساخته می شود که به جای تخریب این طرف، به اثبات مدعای غربیان در زمینه آینده جهان می پردازد .

نوشته شده در تاریخ جمعه پنجم خرداد 1391    | توسط: مشکان    |    | نظرات()