تبلیغات
در انتظار خورشید - دانستنی های قرآن

1_مهم ترین آیه قرآن : آیه الکرسی

2_مادر قرآن : سوره حمد

3_ریحانه قرآن : سوره یس

4_نسب نامه خداوند : سوره توحید

5_عظیم ترین آیه : بسم الله الرحمن الرحیم

6_سوره ای که منسوب به امیرالمومنین علی (ع) است : سوره عادیات

7_پیامبر اکرم (ص) فرمودند : این سوره ها مرا پیر کرد : هود , واقعه , مرسلات , نبا

8_آیه ای که اگر برعکس نیز خوانده شود شکل ظاهری و معنای آن تغییری نمی کند : ربک فکبر ( سوره مدثر / آیه 3 )