تبلیغات
در انتظار خورشید - منظور از حقب در پل صراط چیست؟

طبق آیه ۷۱ سوره مریم همه از پل صراط ، پلی که از جهنم می گذرد رد خواهیم شد. با حرارت، با تیزاب، با تلخی، با درد و با... هرچه ناخالصی ها و چرک ها در عمق بیشتری در ما نفوذ پیدا کرده باشند«حُقب» بیشتری باید تحمل کرد تا آنها خارج شوند.
اجل هرکسی در این دنیا دیر یا زود می رسد و او را هرچند مدت کوتاهی در این دنیا زندگی کرده به پاداش و یا مجازاتش می رسانند، ولی پاداش یا مجازاتی عادلانه که بر اساس نیت اوست. نیت مؤمن این است که برای الی الأبد عبادت کند بنابراین پاداش عادلانه او بهشت ابدی است. نیت کافر هم این است که الی الأبد نافرمانی کند جزای عادلانه او هم جهنم ابدی است.
نیت این است که اگر عمر دوباره هم بگیری به همین نحو که تا کنون زندگی کرده ای زندگی کنی، خوب به نسبت گناهانت، نه حجم گناهانی که در این عمر کوتاه انجام داده ای یا انجام خواهی داد، بلکه به نسبت گناهانت نسبت به عمرجاودان، چرک تولید کرده ای که باید به روش های عذاب پاک شوی.
درحدیث نبوی می فرماید:«مردم مثل سنگ معدن طلا و نقره هستند» یعنی وجود مردم گوهری ارزشمند و گرانبها است. انسان‏ها هرچند جواهرند ولی باید درجه ناخالصی‏اشان پاک شود. گوهر وجودیشان در زیر ناخالصی‎ها پنهان شده و دیگر فرصتی نیز برای اینکه خودش با دست خودش ناخالصی‏ها را جدا کند ندارد. شک نیست که او جواهر است ولی باید موانع، حجاب‏ها، چرک‏ها، برطرف شوند تا جواهر براق و درخشان آشکار شود. اگر چرک‏ها نازک است، در برزخ ، اگر ضخیم است در مراحل هولناک قیامت و اگر این چرک‏ها در لایه لایه وجود او رسوخ کرده باشد ( مثل رگه‏های ناخالصی در جواهراتی از جمله فیروزه) باید او را به کوره بسپاریم تا در اثر حرارت، آن ناخالصی‏ها از او جدا شوند.
با حرارت، با تیزاب، با تلخی ، با درد و با... هرچه ناخالصی‏ها و چرک‏ها در عمق بیشتری نفوذ پیدا کرده باشند«حُقب» بیشتری باید تحمل کند تا آنها خارج شوند. البته یک حقب معادل بیست و یک میلیون و ششصد هزار سال زمان دنیا است.
آخر باید این جواهر ارزشمند پدیدار شود تا نزد همجنسانش برود و بالاخره می‏رود. اما بعضی از اینها را که یک روز جواهر ناب بوده‏اند با آب می‏شوییم جواهری دیده نمی‏شود، با آب گرم می‏شوییم ، جواهری هویدا نمی‏شود، اسید می‏ریزیم خیر، می‏تراشیم ، خیر، داخل کوره می‏اندازیم، چند درصدش ذوب می‏شود ( فرض کنید یک حقب) هرکار می‏کنیم درصدی از جواهر بدست نمی‏آید یعنی برخی‎ها بیشترین حرارت و عذاب را هم ببینند وجودشان به تعبیرامام(ره) قلبش هم ذوب و هم جنس جهنم شد ولی هیچ ذره‏ای از وجودش نور و جواهر نمانده بود که با سوختن چرک‏ها و اضافات، جواهرآشکار شود.

منبع: مهر