تبلیغات
در انتظار خورشید - آخرالزمان در سینمای امروز(رمز داوینچی)

آپوکالیس یا آخرالزمان از موضوعات قدیمی در عالم سینما به شمار می آید . می توان گفت از فیلمهایی مانند مترو پلیس (فریتز لانگ)در سال 1927 و چیزهای آینده ویلیام کامرون منزیس در سال 1936 گرفته تا جنگ دنیاها و روز استقلال و فیلمهایی که اغلب از دل هالیوود بیرون می آید هالیوودی که اساسا توسط صهیونیست های سرمایه دار پا گرفت .پس بی جهت نیست که محتوای این آثار همواره آخرالزمان را از دیدگاه صهیونیسم مسیحی و یهودی به نمایش می گذارد .

در سال 2006 اتفاقی افتاد که شاید بتوان آن را در تاریخ سینما بی نظیر دانست و آن ساخت "رمز داوینچی" بود که برای نخستین بار تلاش نیروهای گوناگون از جمله عوامل فرهنگی و هنری در طول قرون متمادی و به خصوص سینما در جهان امروز برای زنده نگه داشتن آرمان مسیح موعود صهیونیستها در برابر دیدگان عموم قرار میداد و موضوع اصلی فیلم (برخلاف آنچه در تبلیغات سرسام آور جهانی مورد تاکید قرار گرفت و از جانب بعضی نویسندگان و منتقدان وطنی هم دنبال شد !)اساسا راجع به فرقه واتیکانی "اپوس دی" به نظر نمی آمد . طرح سوژه انحرافی فرقه اپوس دی برای سرپوش گذاشتن بر محتوای اصلی فیلم بود و شاید هراس برخی از صاحبان رسانه های فوق نسبت به افشای رازی که (همچون برخی شخصیتهای خود اثر ) معتقد بودند هنوز زمان آشکار شدن آن نرسیده است!! رازی که حافظش یک انجمن سری یهودی معرفی شد به نام "خانقاه صهیون"(ریشه های فکری صهیونیسم امروزی ) که ادعا شده در اوایل هزاره دوم میلادی توسط یکی از پادشاهان فرانسه (به نام گاد فروی دو بویلون که مسیحی بوده) و طی جنگهای صلیبی هم فاتح اورشلیم شد به وجود آمده تا راز مهم باقیمانده در خانواده او را حفظ کند . قصه از اینجا و با باز شدن گوشه هایی  از راز انجمن اخوت خانقاه صهیون شروع می شود . به این ترتیب که بعد از اینکه شخصیت های اصلی فیلم یعنی پروفسور رابرت لنگدن (متخصص آمریکایی نشانه شناسی مذهبی با بازی تام هنکس وسوفی نی وو متخصص رمزگشایی پلیس پاریس با بازی ادری تاتو ) متوجه می شوند مسئول موزه لوور پاریس که از رهبران خانقاه صهیون که ضمنا پدربزرگ صوفی هم بوده به دلیل افشای راز مهمی به نوه اش به قتل رسیده طی فراز و نشیبهایی باعث می شود گوشه هایی از راز یاد شده به آنها معلوم گردد به ویلای یکی از دوستان پروفسور لنگدن به نام "سر لی تیبینگ" (تاریخ شناس کالج سلطنتی انگلیس که از سوی ملکه لقب شوالیه گرفته و تحقیقات مفصلی درباره همان راز مهم دارد ) پناه می برند . سر لی برای سوفی اسرار انجمن مخفی خانقاه صحیون را برملا می کند . او با تکیه بر تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی ادعا می کند که مقصود از جام مقدس واقعا یک شی نبوده بلکه یک فرد و آنهم یک زن به نام مریم مجدلیه بوده است که برخلاف تمامی روایات همسر حضرت عیسی مسیح شده است و از او نسلی به وجود می آورد . از همین جهت او از اورشلیم گریخت و در فرانسه توسط یهودیان محافظت شد!!(جل الخالق ! یهودیانی که خود باعث و بانی مصلوب شدن عیسی مسیح شده بودند ) قرنها بعد نسل او با سلسله ای از پادشاهان فرانسه در آمیخته که یکی از نوادگانشان همان گاد فروی دو بویلون فاتح اورشلیم و بنیانگذار انجمن مخفی خانقاه صهیون بوده است . او برای محافظت از اسنادی که افشاگر راز مریم مجدلیه است شوالیه هایی را به نگهبانی از آنها می کذارد  و یهودیان در طول تاریخ حافظ آن راز و فرزندان مسیح شدند  تا مسیحیت واقعی در طول تاریخ دور از تعرض کلیسا باقی بماند!! در رمز داوینچی ادعای محافظت از راز مسیحیت بزرگترین ترفتد برای پوشاندن ماهیت صهیونیستی طراحان قصه بوده . یهودیان برای جذب مسیحیان به فرقه های مخفی خود مانند کابالا و فرانکیسم خود را پیرو میسحیت اولیه نمودند . پس بسیاری از مسیحیان را جذب کردند . در نقاط مختلفی از فیلم به نشانه ها و خصوصا علامت مخصوص صهیونیسم (یا همان ستاره داوود) اشاره می شود. بارها در فصل های گوناگون بر مثلثها و هرم های وارونه و ترکیبشان که علامت صهیونیسم را میسازد تاکید می شود و آن را در تصاویر متعددی به نمایش در می آورد . همچنین در دیالوگهای بین شخصیتهای فیلم علامت صهیونیسم نشانه تقدس زن ومرد تعادل ارتباط آنها و قدرت بشر تلقی می شود . این فرقه هم اکنون تحت عنوان کابالا (انجمن تصوف یهود) به طور آشکارا فعال است. رهبر 75 ساله فرقه کابالا به نام فیوال گروبرگر که اینک با نام "فیلیپ برگ" شناخته می شود و به نوشته روزنامه دیلی میل ازقدرتمندان پشت پرده هالیوود است به کمک همسرش مرکز آموزش کابالا را تاسیس نموده است . که بسیار ی ا زهنرپیشه های معروف را جذب خود کرده است .مانند مدونا ، الیزابت تیلور، باربرا استرایسد ، دیان کیتن ، دمی مور، بریتنی اسپیرز، وینونا رایدر، میک جاگر وحتی از فوتبالیستها دیوید بکام و همسرش را به عضویت فرقه مزبور درآورده است. .

فیلمهای آخرالزمانی را می توان به دو بخش قبل از رمز داوینچی و بعد از آن تقسیم کرد . دوران قبل دوران پنهانکاری راز خانقاه صهیون و جام مقدس بود و حالا شمشیرها از رو بسته شده حالا صهیونیستها هم ماموران فرهنگیشان را از پشت پرده بیرون انداخته اند . شاید هم اینها مهره های سوخته ای بوده اند . از این پس برنامه های تازه ای در دستور کار قرار گرفته است.

برگرفته  ازمقاله آخرالزمان در سینمای امروز

سعید مستغاثی